SnapNames四字母.COM域名拍卖会

2013年 11月 25日 阅读量: 304

      域名城(domain.cn) 11月25日消息,据海外媒体信息,SnapNames举办的四字母.com域名拍卖会正在进行中。

 本次拍卖会中所有待拍域名均无保留价。本次共设有102个四字母.com域名。拍卖会将于2013年12月12日下午3:15结束。
 

 截止到目前,只收到一个域名投标:
 

 DVBV.com 目前报价 $99
 

 以下为本次拍卖会中其他待拍域名:
 

 VCBE.com
 

 Heov.com
 

 Hyeu.com
 

 Ieut.com
 

 Jiox.com
 

 Juop.com
 

 Loij.com
 

 Mizb.com