Domainfest域名拍卖会正在进行

2012年 2月 14日 阅读量: 241

    域名城(domain.cn)2月14日消息    2012年Domainfest拓展域名拍卖会正在进行中。WFC.com直到拍卖会结束前3天才收到一个20,000美元的报价。

 

    有285个域名正在拍卖,包括所有没在现场拍卖会中卖出的域名。

 

    这个拍卖会将在2月16日结束。以下是285个拍卖的域名中已经有出价的26个域名:

    WFC.com   Current Bid  $20,000
    GuitarClasses.com  Current Bid  $5,200
    Heated.com  Current Bid  $5,000
    UniqueWatches.com Current Bid $5,000
    Canoes.net Current Bid $2,500
    CorrectiveSurgery.com  Current Bid  $2,500
    Drapes.net  Current Bid  $2,500
    CareerTools.com  Current Bid  $2,360
    AppSync.com  Current Bid  $1,180
    Savy.com   Current Bid  $1,180
    DatingInternational.com  Current Bid  $1,020
    Few.net  Current Bid  $1,000
    Pickles.net  Current Bid  $1,000
    Ref.net  Current Bid  $1,000
    Consumed.com  Current Bid  $715
    iBlogs.com  Current Bid  $590
    VideoEquipment.net  Current Bid  $500
    UIH.net   Current Bid  $475
    Zyn.net  Current Bid  $390
    NYEvents.com  Current Bid  $325
    12986.com  Current Bid  $300
    WingSauce.com  Current Bid  $300
    Moviemob.com  Current Bid  #250
    Aiware.com  Current Bid  $211
    Apcop.com  Current Bid  $201