SiteWeb.com域名10万美元交易

2011年 9月 29日 阅读量: 184

         域名城(domain.cn)9月29日消息       近日,SiteWeb.com域名以10万美元转让,根据WHOIS记录,该域名2004年由私人注册。 


whois记录

       
          输入SiteWeb.com登陆后当前显示页面如下:


SiteWeb.com网站       

         另外,Stepout.com域名以3万美元售出。其它值得关注的域名销售包括: